Tube Tubos precableados

PRECOR TELEFONICO

Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cable telefónico de dos pares.

Uses

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción

Characteristics

Fire behaviour Non flame propagation
Dimensions UNE-EN 60423
Standard UNE-EN 61386-2-2
Electrical properties Insulating
Compressive strength Middle: 750N
Bending resistance Pliable/ Transversely elastic
Impact resistance Middle: 2J
Maximum temperature 90ºC
Minimum temperature -5ºC

Documentation

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria, servizos e agrícola primario ano 2018
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir unha economía mais limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa
© 2017-2021 Conductores Eléctricos Revi, S.A. Legal advice Privacy policy Cookies policy Web design Windsock