All our cables comply with the CPR regulations

17-04-2017

The CPR (Construction Product Regulation) is a regulation issued by the European Union with the purpose of regulating the limits of the resistance to fire and dangerous substances in the materials used in construction.

All our products comply with these regulations.

More
Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria, servizos e agrícola primario ano 2018
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir unha economía mais limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa
© 2017-2021 Conductores Eléctricos Revi, S.A. Legal advice Privacy policy Cookies policy Web design Windsock